Descargar Desarrollo De Un Sistema De Conocimiento Compartido Para La Evaluacion En Red De La Innovacion Tecnologica En Medicina Informes De Evaluacion De Tecnologias Sanitarias

Desarrollo de un sistema de conocimiento compartido para la evaluación en red de la innovación tecnológica en medicina (Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias)

Format: Paperback

Language: Español

Pages: 221

Publisher: Generalitat de Catalunya (1 de septiembre de 2009)

ISBN: 843938128X

Format: PDF / Kindle / ePub

Size: 7.9 MB

Downloadable formats: PDF


L'objectiu general d'aquest projecte és impulsar la innovació -d'un alt valor af egit- que es genera a l'hospital i al seu entorn i la que ve de l'exterior, diss enyant i implementant una sistematització en xarxa de tot el procés d'innovació: des que es concep i s'avalua, fins a la gestió del coneixement generat en el pr océs i la introducció de la innovació en el sector sanitari.

Capítulo 98 extraído de Tratado de Dermatología - SARCOMA DE KAPOSI en línea

XI REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO ESPAÑOL DE SUPERFICIE OCULAR Y CÓRNEA (GESOC) 2013 citas

Expresion de P53 En Patologias de Conjuntiva resumen

Cuidado de mi bebé en casa resumen

Lee Efecto de los Campos de energia sobre el ser humano género

Tres tractas sobre l'art de la medicina (Ciència i Humanisme) resumen